Lučatínske zvesti
Priekopník
Nemčianske noviny
Múzeum SNP
ŠK BCF DUKLA BB
Komunitné centrum Fončorda
Obec Selce