Leták je forma marketingovej komunikácie, ktorá môže mať dve podoby a to elektronickú alebo papierovú. Spravidla má viac strán a môže sa taktiež nazývať ako katalóg či propagačná brožúra. Leták môže byť určený na šírenie rôzneho druhu informácií ako napríklad pre účely:

  • maloobchodného predaja,
  • šírenie myšlienok politických strán,
  • informačné letáky.

Väčšina letákov je zameraná len na poskytnutie jednoúčelových informácií.

 

Typy:

  • pravidelný – leták je vydávaný v pravidelných časových intervaloch (napríklad každých 7 dní)
  • nepravidelný – leták je vydaný mimoriadne
  • elektronický – newsletter, môže byť umiestnený na príslušnej webovej stránke alebo je doručenie letáku priamo na emailovú adresu
  • tlačený – tradičná forma, leták býva zvyčajne doručený priamo do schránky alebo si ho môže zákazník vziať priamo v obchode…