Noviny sú hmotnostne ľahká publikácia (presnejšie periodikum) na jedno použitie, zvyčajne vytlačená na lacnom papieri nazývanom novinový papier. Noviny môžu obsahovať všeobecné alebo špeciálne témy a môžu byť publikované denne, týždenne, dvojtýždenne, mesačne, dvojmesačne, štvrťročne atď.

Všeobecné noviny sú zvyčajne denníky nových správ na mnoho tém. Môžu obsahovať správy zo sveta, ekonomiky, športu a komentáre (úvodníky, rubriky atď.). Mnohé obsahujú aj správy o počasí a predpovede. Noviny často obsahujú fotografie na ilustráciu článkov, inzerciu, kreslené seriály, kurzy devíz a valút v bankách atď.

 

Zošit alebo písanka je zväzok zošitých listov papiera spevnených obálkou, najčastejšie používaný v škole alebo súkromí na ručné zapisovanie poznámok a úloh.

Stránky zošitu sa môžu líšiť formátom ako aj predtlačenou predlohou, napríklad linajkami alebo štvorcovou sieťou, ktorá má pomáhať pri zapisovaní textu alebo kreslení. Existujú aj zošity s čistým papierom, určené napr. na rysovanie v geometrii. Najpoužívanejší formát zošitov je A5 a A4. Obálka zošitov používaných v škole je zvyčajne z papiera pevnejšieho ako vnútorné strany.