Polepy výkladov a firemných priestorov sú dnes nutnosť. Odlíšte svoju firmu či predajňu od konkurencie, umožnite zákazníkom, aby vás ľahšie našli a zaujmite nových.

Polep výkladov a okien je veľmi efektívny reklamný priestor na propagáciu vašej spoločnosti. Nehovoriac o tom, že daným polepom potrebujete dať o sebe vedieť v konkrétnej lokalite, kde sa nachádza vaša predajňa alebo spoločnosť. Ide o reklamnú plochu, za ktorú neplatíte mesačné nájomné a preto je vhodné maximálne využiť jej potenciál. Polepy výkladov a okien realizujeme aj pre kancelárske a komerčné budovy