Kalendáre a katalógy

Katalóg môže byť: systematický súpis predmetov, kníh, obrazov, hviezd a pod. zostavený podľa určitého hľadiska, obsahujúci aj určité základné údaje o katalogizovaných objektoch, pozri napr. knižničný katalóg, hviezdny katalóg, filatelistický katalóg, internetový katalóg…